תמונה של Ольга Мороз

LOG10

על ידי Ольга Мороз בתאריך 27/06/2010, 17:08
 
Возвращает десятичный логарифм числа.

» Справка по функциям Excel