תמונה של Ольга Мороз

LOG

על ידי Ольга Мороз בתאריך 27/06/2010, 17:07
 
Возвращает логарифм числа по заданному основанию.

» Справка по функциям Excel