תמונה של Ольга Мороз

LN

על ידי Ольга Мороз בתאריך 27/06/2010, 17:07
 
Возвращает натуральный логарифм числа.

» Справка по функциям Excel