תמונה של Ольга Мороз

ASIN

על ידי Ольга Мороз בתאריך 27/06/2010, 16:55
 
Возвращает арксинус числа.

» Справка по функциям Excel