תמונה של Ольга Мороз

ABS

על ידי Ольга Мороз בתאריך 27/06/2010, 16:52
 
Возвращает модуль (абсолютную величину) числа.

» Справка по функциям Excel