תמונה של Ольга Мороз

ВОСЬМ.В.ШЕСТН

על ידי Ольга Мороз בתאריך 27/06/2010, 16:27
 
Преобразует восьмеричное число в шестнадцатеричное.

» Справка по функциям Excel