תמונה של Ольга Мороз

ВОСЬМ.В.ДЕС

על ידי Ольга Мороз בתאריך 27/06/2010, 16:27
 
Преобразует восьмеричное число в десятичное.

» Справка по функциям Excel