תמונה של Ольга Мороз

ВРЕМЗНАЧ

על ידי Ольга Мороз בתאריך 8/06/2010, 18:49
 
Преобразует время из текстового формата в числовой формат.

» Справка по функциям Excel