תמונה של Ольга Мороз

ВРЕМЯ

על ידי Ольга Мороз בתאריך 8/06/2010, 18:48
 
Возвращает заданное время в числовом формате.

» Справка по функциям Excel